ÜLDINFO OTSING FOSSIILID ANDMED

Kollektsioonid geoloogias

Informatsiooni meie planeedi 4,6 miljardi aastase arenguloo kohta on talletunud maakoore kivimites, mineraalides ning fossiilides, mis moodustavad geoloogiliste kollektsioonide, lühendatult geokogude, peamise osa. Kollektsioonidel baseerub märkimisväärne osa geoloogia-alasest teadustööst – palju uusi avastusi on tehtud varem kogutud ja alles hoitud materjale uurides. Ning teistpidi, kollektsioonid moodustuvad sageli just teadustöö või rakendusuuringute käigus, kus on vajalik tõendusmaterjali säilitamine ning kättesaadavaks tegemine.

Geoloogia rahvuskollektsioon

Eesti geoloogiline rahvuskollektsioon on eri asutuste kogude ja geoloogiliste andmete virtuaalne ühendus, mis tegutseb alates 2004. aastast. Geoloogilisse rahvuskollektsiooni koosseisu kuuluvad:

Lisaks on suured puursüdamike kollektsioonid Eesti Geoloogiateenistuse valduses.

Geokogude andmebaas

Eesti geokogude ja seonduva andmestiku haldamiseks kasutatakse ühist infosüsteemi SARV. Siinne portaal aitab leida informatsiooni muuseumieksemplaride, kivimiproovide, puursüdamikelokaliteetide, kirjanduse, fotoarhiivi jt geoloogiliste andmeobjektide kohta. Lisaks on eraldi portaalid Baltoskandia kivististele ning analüütilisele teadusandmestikule.

Geokogude infosüsteemis on talletatud andmed enam kui 340000 eksemplari ja kivimiproovi kohta ning üle 100000 pildi jm meediafaili. Andmeid lisandub igapäevaselt.