ÜLDINFO OTSING FOSSIILID ANDMED

Kollektsioonid geoloogias

Informatsiooni meie planeedi 4,6 miljardi aastase arenguloo kohta on talletunud maakoore kivimites, mineraalides ning fossiilides, mis moodustavad geoloogiliste kollektsioonide, lühendatult geokogude, peamise osa. Kollektsioonidel baseerub märkimisväärne osa geoloogia-alasest teadustööst – palju uusi avastusi on tehtud varem kogutud ja alles hoitud materjale uurides. Ning teistpidi, kollektsioonid moodustuvad sageli just teadustöö või rakendusuuringute käigus, kus on vajalik tõendusmaterjali säilitamine ning kättesaadavaks tegemine.

Geoloogia rahvuskollektsioon

Eesti geoloogiline rahvuskollektsioon on eri asutuste kogude virtuaalne ühendus, mis moodustati riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kollektsioonid (2004-2008)" raames. Geoloogilisse rahvuskollektsiooni kuuluvad:

kollektsioonid. Suured kivimiproovide ning puursüdamike kollektsioonid on ka Eesti Geoloogiakeskuse / Maa-ameti valduses.

Geokogude andmebaas

Akadeemilistes asutustes on geokogude ja seonduva andmestiku haldamiseks kasutusele võetud infosüsteem SARV.

Siinne veebipõhine kasutajaliides võimaldab otsida ja sirvida peamisi andmeobjekte nagu eksemplarid, proovid, puursüdamikud, lokaliteedid, kirjandus, fotoarhiiv jt. Lisaks on loodud eraldi portaalid Baltoskandia kivististele ning analüütilisele teadusandmestikule.

Geokogude infosüsteemis on praeguseks talletatud andmed 346638 eksemplari ja kivimiproovi kohta ning 100502 pilti jm meediafaili. Andmeid on viimati täiendatud 2017-10-19 15:10:51.