ABOUT SEARCH FOSSILS DATA

New core storage and study facility finished at Särghaua

2015-10-02 00:00:00
Available in Estonian only

Särghaua keskuses sai 2015. a septembri lõpus valmis kivimikollektsioonide hoidla nr 3, kus hakatakse hoiustama Eestist, Lätist ja Venemaalt pärit puursüdamikke, sh tugiläbilõikeid ja aluspõhja stratotüüpe ning kivimiproove. Hoone on osaks Eesti teadustartistu teekaardist "Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)", mille eesmärgiks on ülikoolide ja riigiasutuste koostöös tagada kollektsioonide ja andmete haldamine ning kättesaadavus. 

Uue hoidla konstruktsioon on sarnane kui 2013. a samuti NATARCi taristu osana valminud hoonel, kuid lisaks 350 m2 suurusele laoruumile on majas ka tööruum puursüdamike aastaringseks uurimiseks, koos proovivõtmise ja dokumenteerimise seadmetega. Varasemalt oli töö maapõue arhiiviga talveperioodil – aga ka vihmasel suvel – võimatu või raskendatud. Uude hoidlasse mahub üle 2200 standardse puursüdamikukasti. Kokku on Särghaual hoiustatud veidi enam kui 5000 sellist kasti – umbes 1/6 kõigist Eesti südamikest. Samuti on nüüd loodud võimekus täiendava materjali vastuvõtmiseks.

Uue ehitisega on Särghauast kujunenud Eesti kõige eesrindlikum maapõue kivimilise arhiivi säilitamise ja uurimise keskus, mis on avatud nii Eesti kui välismaa teadlastele ja rakendusuurijatele. 

Hoidla ehitas AS Pärnu REV.

Tartu Ülikoolis renoveeriti ja sisustati geokogude hoidlad

2015-05-29 00:00:00

28. mail avati Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis pidulikut teadustaristu teekaardi NATARC raames välja ehitatud ja sisustatud geoloogiliste kollekstsioonide hoidlad.

 

Estonian minister of environment visited Särghaua drill core repository

2015-05-28 00:00:00
Available in Estonian only

28. mail 2015. a külastas Särghaua geokogude repositooriumit keskkonnaminister Marko Pomerants. TTÜ haldusdirektor Margus Leivo ja TTÜ Geoloogia Instituudi direktor Atko Heinsalu tutvustasid ministrile teadustaristu teekaardi NATARC toel kaasajastatud puursüdamike hoiutingimusi ja väljaarendatud Eesti geokogude infosüsteemi SARV.

Keskkonnaminister Särghaua puursüdamikuhoidlas

News archive: | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002