ABOUT SEARCH FOSSILS DATA

First DOI identifiers registered using geocollections database

2014-12-08 00:00:00
Available in Estonian only

DOI identifikaatoreid kasutatakse püsivate linkide loomiseks erinevatele digitaalsetele objektidele, sh teadusandmetele ja publikatsioonidele. DOId võimaldavad andmetele viidata ning suurendavad nende kättesaadavust, vt ka DataCite portaal.

Alates 2014 a on geokogude infosüsteem SARV osaks DataCite Eesti konsortsiumist (vt datacite.utlib.ee), registreerides DOI numbreid geoteaduslikele andmetele. Esimesed DOI numbrid SARVes deponeeritud andmetele registreeriti 8. detsembril 2014. Vaata ka: geokogud.info/doi.

Common data portal of Estonian geocollections now more functional

2014-05-08 00:00:00
Available in Estonian only

Eesti geokogude partnerite - TTÜ Geoloogia Instituudi, TÜ geoloogiamuuseumi ja Eesti Loodusmuuseumi andmetele pääseb nüüdsest ligi uuendatud ühise portaali kaudu: http://geokogud.info. Kui seni oli võimalik vaadata vaid eksemplaride infot, siis nüüd on võimalused ka paljude teiste andmeobjektideni jõudmiseks, sh nt kivimiproovid, puursüdamikud, keemiliste analüüside tulemused, lokaliteedid, stratigraafilised üksused, fotoarhiiv jne.

 

News archive: | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002