ÜLDINFO OTSING FOSSIILID ANDMED

Teaduskogude kasutamine

Kollektsioonide kasutamise eeskirjad asutustes:

 

Päringud, laenud ja visiidid

Suur osa Eesti geoloogilise rahvuskollektsiooni säilikutest on avatud nii Eesti kui välismaa teadlastele uurimistööks ning erandkorras ka muul otstarbel kasutamiseks (näitustel eksponeerimiseks, kasutamiseks õppematerjalina jne). Kogude kasutamine on eelneval kokkuleppel võimalik kohapeal ning sõltuvalt materjali ja töö iseloomust on võimalik eksemplare ka laenutada või hankida proove analüüsimiseks.

Andmebaas

Andmed suure osa Eesti geoloogiliste kollektsioonide kohta on talletatud andmebaasis SARV ning avalikult kättesaadavad Eesti Geokogude portaalis ning rahvusvahelistes andmevõrgustikes (GeoCASe, BioCASe, GBIF). Automatiseeritud päringud ning andmevahetus on võimalikud geokogude avaliku API kaudu.

Andmete (piltide, jooniste, käsikirjade) autoriõigused kuuluvad konkreetsetele asutustele ja autoritele. Kui ei ole mainitud teisiti, siis toimub kõigi avalikult kättesaadavate andmete kasutamine ja levitamine vastavalt Creative Commons'i litsentsitingimustele.

Lühidalt tähendab see, et andmete kasutamine ja levitamine on mitteärilistel eesmärkidel kõigile vaba, eeldusel, et viidatakase autorile ja allikale.

  • Andmetele viitamisel palume kasutada järgmist vormi:
    Eesti geokogude infosüsteem, [foto/joonis/andmed/..]: autor [author, nt Enn Pirrus], [asutus, nt TTÜ Geoloogia Instituut], [aasta].
  • Teaduslikule usaldusväärsusele pretendeerivates trükistes ja elektroonilistes publikatsioonides on nõutav kasutada objektide unikaalseid identifikaatoreid (nt  eksemplari või proovi number) koos asutuse akronüümiga [GIT/TUG/ELM, nt eksemplar GIT 160-7].
  • Võimaluse korral lisage täislink konkreetsele andmebaasikirjele, näiteks http://geokogud.info/specimen/66130.
  • Oleme tänulikud, kui andmete kasutamisest publikatsioonides või veebilehtedel tagasisidet antakse.
  • Kommertskasutuseks on vajalik eraldi luba, täpsustamiseks võtke ühendust konkreetse asutuse kuraatoriga.

 

Kontakt

Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut, teaduskogude osakond
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
Ursula Toom, peavarahoidja
tel 620 3009, ursula.toom@ttu.ee

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, geoloogiamuuseum
Vanemuise 46, Tartu
Mare Isakar, geoloogiamuuseumi peavarahoidja
tel 737 5839, mare.isakar@ut.ee

 

Eesti Loodusmuuseum, geoloogia osakond
Lai 29A, 10133 Tallinn
Sander Olo, osakonnajuhataja
tel 641 1057, Sander.Olo@loodusmuuseum.ee