ÜLDINFO OTSING FOSSIILID ANDMED

Geoloogilised kollektsioonid Eestis

Sätendavaid mineraale ja kivistunud teokarpe on Eestis kogutud ilmselt ammustest aegadest peale. Esimesed teadaolevad süstemaatilised kogud, millest on tänaseks säilinud küll õige vähe, tekkisid baltisaksa aadlikel 18.-19. sajandil, Tartu Ülikooli vanimad geoloogilised kogud pärinevad 19. saj algusaastatest. Enam kui kahe sajandi vältel on kodu- ja välismaalt pärit geoloogilised objektid Eesti kogusid jõudsalt kasvatanud. Tänaseks moodustavad Eesti geoloogilise rahvuskollektsiooni tuumiku Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi (endine Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut), Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumi ja Eesti Loodusmuuseumi kogud, mida on üksikasjalikult käsitletud allpool (vt. tabel 1).

Eraldi esiletõstmist vajaks Eesti Geoloogiakeskus (EGK), kelle hallata on Eesti suurim ning teadustöös aktiivset kasutust leidev puursüdamike kollektsioon, kokku u 70 000 jooksvat meetrit südamikku (17 900 kasti). Puursüdamikele lisandub enam kui 30 000 kivimiproovi ja u 20 000 kivimiõhikut. Kuigi Geoloogiakeskus ei ole otseselt teaduskogude programmis osalenud, väärib see kogu suurt tähelepanu, püsivat säilitamist ja sidustamist teiste suuremate kogudega. Ka EGK võiks tulevikus kuuluda geoloogia rahvuskollektsiooni koosseisu.

Teaduskogude programmis leidsid äramärkimist Eesti Maaülikooli mullateaduslikud kogud, kus on arvel ligikaudu 5000 mullamonoliiti ja -proovi, ning TÜ Ajaloomuuseum, mille teadusajalooliste kogude hulgas leidub ka geoloogilisi museaale. Geoloogilisi objekte esineb ka paljudes maakonna- ja kohalikes muuseumides, neist väärivad eraldi äramärkimist Saaremaa Muuseum oma ligi 8000 säilikuga ning geoloogiale spetsialiseerunud Porkuni Paemuuseum. Geoloogiast huvituvaid erakollektsionääre on Eestis teadaolevalt vähe. Põhjalikumalt on väiksemaid geoloogiliste kogusid iseloomustanud Toivo Lodjak (1995). Kuigi era- ja väikekogudel on kanda oluline roll kohaliku looduse tutvustamisel, loodushariduse edendamisel ja loodusteaduste propageerimisel, jääb nende kogude teaduslik väärtus siiski tagasihoidlikuks.

kollektsioon

fossiilid,
mineraalid,
kivimid

mikro-
paleontoloogia

kivimi- ja
setteproovid

puursüdamikud
(kaste)

KOKKU

TTÜ GI

400 000

70 000

100 000

4 500

575 000

TÜ GM

120 000

30 000

10 000

<100

160 000

ELM

30 000

-

-

-

30 000

EGK

30 000

-

20 000

17 900

68 000

väiksemad kogud kokku

<50 000

-

5 000

-

<55 000

KOKKU

630 000

100 000

135 000

22 500

890 000