Teaduskogude kasutamine

vt detailne TTÜ Geoloogia Instituudi teaduskogude kasutamise kord (saadaval ka: pdf, eesti k | pdf, inglise k.).

Päringud, laenud ja visiidid

TTÜ Geoloogia Instituudi kogud on avatud nii Eesti kui välisteadlastele uurimistööks ning erandkorras ka muuks otstarbeks (näitustel eksponeerimiseks, kasutamiseks õppematerjalina jne). Kogude kasutamine on eelneval kokkuleppel võimalik kohapeal ning sõltuvalt materjali ja töö iseloomust on võimalik eksemplare ka laenutada.

Andmebaas

Andmed suure osa TTÜ Geoloogia Instituudi kollektsioonide kohta on talletatud geokogude andmebaas SARV ning avalikult kättesaadavad siinses otsinguportaalis, Eesti Geokogude portaalis ning rahvusvahelistes andmevõrgustikes (GeoCASe, BioCASe, GBIF).

Andmete (sh piltide, jooniste, käsikirjade) autoriõigused kuuluvad TTÜ Geoloogia Instituudile ning konkreetsele autorile. Kui ei ole mainitud teisiti, siis toimub kõigi avalikult kättesaadavate andmete kasutamine ja levitamine vastavalt Creative Commons'i litsentsitingimustele.

Lühidalt tähendab see, et andmete kasutamine ja levitamine on mitteärilistel eesmärkidel kõigile vaba, eeldusel, et viidatakase autorile ja allikale.

  • Andmetele viitamisel palume kasutada järgmist vormi:
    Eesti geokogude andmebaas SARV, [foto/joonis/andmed/..]: autor [author], TTÜ Geoloogia Instituut, [aasta].
  • Teaduslikule usaldusväärsusele pretendeerivates trükistes ja elektroonilistes publikatsioonides on nõutav kasutada objektide unikaalseid identifikaatoreid (näit. eksemplari number) koos instituudi akronüümiga GIT, näiteks eksemplar GIT 160-7.
  • Võimaluse korral lisage täislink konkreetsele andmebaasikirjele, näiteks http://geokogud.info/git/specimen.php?id=66130.
  • Oleme tänulikud, kui meie andmete kasutamisest publikatsioonides või veebilehtedel tagasisidet annate.
  • Kommertskasutuseks on vajalik eraldi luba, täpsustamiseks võtke ühendust: collections@gi.ee.