New core storage and study facility finished at Särghaua

2015-10-02, by olle
Available in Estonian only

Särghaua keskuses sai 2015. a septembri lõpus valmis kivimikollektsioonide hoidla nr 3, kus hakatakse hoiustama Eestist, Lätist ja Venemaalt pärit puursüdamikke, sh tugiläbilõikeid ja aluspõhja stratotüüpe ning kivimiproove. Hoone on osaks Eesti teadustartistu teekaardist "Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)", mille eesmärgiks on ülikoolide ja riigiasutuste koostöös tagada kollektsioonide ja andmete haldamine ning kättesaadavus. 

Uue hoidla konstruktsioon on sarnane kui 2013. a samuti NATARCi taristu osana valminud hoonel, kuid lisaks 350 m2 suurusele laoruumile on majas ka tööruum puursüdamike aastaringseks uurimiseks, koos proovivõtmise ja dokumenteerimise seadmetega. Varasemalt oli töö maapõue arhiiviga talveperioodil – aga ka vihmasel suvel – võimatu või raskendatud. Uude hoidlasse mahub üle 2200 standardse puursüdamikukasti. Kokku on Särghaual hoiustatud veidi enam kui 5000 sellist kasti – umbes 1/6 kõigist Eesti südamikest. Samuti on nüüd loodud võimekus täiendava materjali vastuvõtmiseks.

Uue ehitisega on Särghauast kujunenud Eesti kõige eesrindlikum maapõue kivimilise arhiivi säilitamise ja uurimise keskus, mis on avatud nii Eesti kui välismaa teadlastele ja rakendusuurijatele. 

Hoidla ehitas AS Pärnu REV.

Tartu Ülikoolis renoveeriti ja sisustati geokogude hoidlad

2015-05-29, by olle

28. mail avati Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis pidulikut teadustaristu teekaardi NATARC raames välja ehitatud ja sisustatud geoloogiliste kollekstsioonide hoidlad.

 

Estonian minister of environment visited Särghaua drill core repository

2015-05-28, by olle
Available in Estonian only

28. mail 2015. a külastas Särghaua geokogude repositooriumit keskkonnaminister Marko Pomerants. TTÜ haldusdirektor Margus Leivo ja TTÜ Geoloogia Instituudi direktor Atko Heinsalu tutvustasid ministrile teadustaristu teekaardi NATARC toel kaasajastatud puursüdamike hoiutingimusi ja väljaarendatud Eesti geokogude infosüsteemi SARV.

Keskkonnaminister Särghaua puursüdamikuhoidlas

First DOI identifiers registered using geocollections database

2014-12-08, by olle
Available in Estonian only

DOI identifikaatoreid kasutatakse püsivate linkide loomiseks erinevatele digitaalsetele objektidele, sh teadusandmetele ja publikatsioonidele. DOId võimaldavad andmetele viidata ning suurendavad nende kättesaadavust, vt ka DataCite portaal.

Alates 2014 a on geokogude infosüsteem SARV osaks DataCite Eesti konsortsiumist (vt datacite.utlib.ee), registreerides DOI numbreid geoteaduslikele andmetele. Esimesed DOI numbrid SARVes deponeeritud andmetele registreeriti 8. detsembril 2014. Vaata ka: geokogud.info/doi.

Common data portal of Estonian geocollections now more functional

2014-05-08, by olle
Available in Estonian only

Eesti geokogude partnerite - TTÜ Geoloogia Instituudi, TÜ geoloogiamuuseumi ja Eesti Loodusmuuseumi andmetele pääseb nüüdsest ligi uuendatud ühise portaali kaudu: http://geokogud.info. Kui seni oli võimalik vaadata vaid eksemplaride infot, siis nüüd on võimalused ka paljude teiste andmeobjektideni jõudmiseks, sh nt kivimiproovid, puursüdamikud, keemiliste analüüside tulemused, lokaliteedid, stratigraafilised üksused, fotoarhiiv jne.

 

New drill core storage in Särghaua field station

2013-09-29, by olle
Available in Estonian only

TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua välibaasis on valmimas uus puursüdamikuhoidla, mis mahutab ligikaudu 3000 puursüdamikukasti ja võmaldab luua optimaalsed tingimused kõigile instituudi puursüdamikele.

Uus hoidla on osaks Eesti georepositooriumist ning selle ehitamist rahastati Eesti teaduse taristu teekaardi "Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)" vahenditest. Hoidla projekteeris ja ehitas Tallinna firma Ehitus5Eco. Hoidla pidulik avamine toimub 10. oktoobril 2013, 40 a peale Särghaua välibaasi rajamist.

Eesti puursüdamikud jm kivimiproovid on asendamatuks uurimismaterjaliks nii Eesti kui välismaa geoteadlastele, kes tegelevad Paleosoikumi keskkonna ja elustiku arengu rekonstrueerimisega.

New projects and applications

2011-08-10, by olle

In 2010-2011, three important projects have been applied for to enhance the storage, accessibility and digitisation of natural history collections in Estonia. Two of these are approved and one is currently under review. They all foster collaboration between different institutions and support each other, yet being focused on different aspects of collections and database development.

1. Natural history archives and information network (NATARC)

This is one of 20 objects of the Estonian research infrastructure roadmap to be funded primarily from EU support between 2010-2015. It is a collaborative effort where University of Tartu plays the leading role and Estonian University of Life Sciences, Tallinn University of Technology, Estonian Museum of Natural History and the Environmental Board are taking part.

Under the project the Institute of Geology will be able to build a much-needed additional drill core storage in the Särghaua field station and professionally redesign the database software including web-based user interfaces, common to all geocollections of Estonia.

2. BALTICDIVERSITY - Towards transboundary access of nature observation data

This is an INTERREG IVA Central Baltic project lead by the University of Tartu. Project partners include Estonian University of Life Sciences, Tallinn University of Technology, Swedish Museum of Natural History and University of Helsinki, Museum of Natural History.

The primary goal of the project is to build transboundary access to bio- and geodiversity data in partner institutions.

3. Estonian soil and geology information system (EMMIS)

Together with University of Tartu and Estonian University of Life Sciences a project was proposed to widen to scope of the current geocollections information system into areas of soils and primary geological reseach data (such as qualitative analytical data), reference samples etc. The primary aim of the project will be to digitise large amounts of old and new data that have hitherto been virtually unavailable for the scientific community.

Database hardware upgrade

2011-04-04, by olle

Thanks to support from the Environmental Investment Center (KIK) the server hardware of SARV was upgraded. As of April 4th, 2011, all data are successfully moved and user interfaces redirected.

The new hardware setup is based on Dell PE 610r server, with dual Intel Xeon CPU, 16GB memory, redundant power supplies and mirrored SAS hard drives. Storage is organised separately with Dell iSCSI box with 4TB RAID5 storage and plenty of room for future extension. Off-site daily backups are made into Synology DiskStation HDD box. Software-wise the system stayed on Ubuntu Linux, currently version 10.04 LTS, that has proved to be stable and secure platform for the database.

Increased storage now enables media files from all partner institutions to be stored in one place, which makes data management and queries considerably easier. Databases of all three partner institutions can now be accessed using the following addresses:

The former addresses (sarv.gi.ee/...) also work, as well as the common search portal at http://geokogud.info. If it is easier to remember, use http://geocollections.info.

Institute of Geology joined GeoCASe Network

2010-11-11, by olle

The Institute of Geology data were connected to the emerging GeoCASe (Geosciences Collection Access Service) data network. The connections is based on the BioCASe software, with XML schema additions specific for geology. All data that are accessible on this website can now be queried also through the GeoCASe portal at www.geocase.eu.

GeoCASe

Development of taxonomy module started

2008-12-15, by olle

The SARV database has so far been lacking a decent taxonomy module and species registry. Now development has been started to add such a functionality

Preliminary species list interface can be accessed at sarv.gi.ee/species_list.php.

Science collections – preserving the past for the future

2008-09-18, by olle

Conference "Science collections – preserving the past for the future" will take place on November 12th, 2008, in National Library conference center in Tallinn.
Further information:: www.teaduskogud.org

Common web portal for Estonian geology collections

2008-08-01, by olle

The largest geological collections in Estonia are housed by the Institute of Geology at Tallinn University of Technology, University of Tartu, Museum of Geology and Estonian Museum of Natural History. Since 2005-2007, a common database system, SARV, is used for cataloguing collection data. Data of all three institutions are available on corresponding websites. As the databases are physically different, hitherto common queries have not been possible. However, since July 2008, an experimental website was built to allow easy access to all databases from a single query interface, the latter can be found at sarv.gi.ee/sarv. Please note that not all functions have been yet implemented and if you need to build complex searches or need the latest data, you should use three individual websites.

All collections are moved

2006-09-15, by olle

During August and September 2006 all collections of the institute were moved to new storage area in the university campus. The new storage is in many ways superior to the previous one, however, we already experienced our first flood. Let's hope it was the last one too

Server software upgrade: from RedHat to Debian

2005-08-30, by olle
Available in Estonian only

New server hardware thanks to Environmental Investment Centre

2004-05-27, by olle

Environmental Investment Centre (www.kik.ee) of the Estonian Ministry of the Environment supported through its Earth Crust Programme purchase of new server hardware for the Institute's collections database.

Until recently, an ordinary PC with 1.8GHz P4 CPU, 256MB memory and Windows XP was used both as server to store and serve more than 100 000 rows of data in local network and for internet, and as a workstation to run MS Access based front-end. This setup proved however largely unreliable for this amount of data. Moreover, due to limited storage and backup space (CDs were used) collection of digital images was not possible.

The new box is Dell PowerEdge 2600 with two Xeon processors, SCSI RAID, plenty of memory and tape backup running on RedHat Linux for high availability and enhanced security.

Collections database joined BioCASE network

2003-11-17, by olle

The collections database system develped and used at the institute of Geology at TTU joined the prototype of the BioCASE network -- Europen FP 5 project which aims at giving on-line access to unit-level data of all natural history collections in Europe.

All joined data sources can be searched through the central web interface. More information about the BioCASE project can be found at http://www.biocase.org

Collaboration with Estonian Museum of Natural History

2003-11-13, by olle

Department of Geology of the Estonian Museum of Natural History started to test and implement the same software and the same data model used at the Institute of Geology. On 13th November 2003, an agreement was signed by the directors of both institutions to further tighen collaboration in the field of curation of geological collections and facilitate information exchange.

Web interface rewritten

2002-11-10, by olle

Rewriting of the web interface for the collections' database has almost finished for now. This was necessary to meet the latest standards approved by the WWW Consortium, such as XHTML 1.0 and CSS2. Several changes were made into the scripts, required by the movement to PHP 4.2.3.

Also, authentication mechanism was added for web users, so that multiple levels of access control can be utilised. Hopefully, the general look of the page was also improved.

Collections database moved to MySQL server

2002-08-04, by olle

In July 2002, the collections management database which previously worked on MS Access was reorganised.
The new system implements client-server architecture: the data is now being hold in MySQL, a popular open-source SQL server. Although MySQL has yet no support for foreign key constraint and few other useful features, its speed, reliability, simplicity, good documentation and cost of ownership makes it a well-founded choice. The user interface utilised for in-house data entry and reporting still grounds on MS Access 97 and ODBC connection.

This this step resulted in notably increased performance for using in multi-user networked environment. Also, this made it possible to provide always up-to-date information on the web.